Sälja

Att överlåta eller sälja sin affärsverksamhet är inte så knepigt som många kan tro. Precis som när det kommer till fastighetsförmedlingen, så finns det mäklare som kan hjälpa dig. Dessa brukar helt enkelt kallas fastighetsmäklare och hjälper säljare och köpare att komma överens. Till skillnad från när du säljer din bostadsrätt finns det fler aspekter att tänka på. Försäljning och överlåtelse utav ett företag sker följaktligen några olika steg. Dessa variererar givetvis från fall till fall, men brukar utgå ifrån ett par grundläggande steg:

Steg 1: Är du redo att sälja företaget?
En överlåtelse eller försäljning av ett företag är precis som en försäljning utav en bostadsrätt: definitiv. Innan man ger sig in i detta bör man noga ha övervägt om man är redo att sälja sin butik, sitt café eller sin restaurang.

Steg 2: Utvärdera dina alternativ.
Att sälja eller överlåta sin affärsverksamhet är som vi redan konstaterat, något som förutsätter noga övervägning. Dessa alternativ måste förstås vara införstådda och utvärdera av VD, ägare och/eller styrelse. Att förstå vad man har för alternativ och vart ens beslut leder en är en utav de mest strategiska besluten man kommer att behöva ta. Detta omfattar även att tänka igenom de lämpligaste typerna av köparna, tidpunkten för försäljningen, konsekvenser och ägarens önskan om framtida engagemang med företaget (eller brist på just detta!).

Steg 3: Värdera.
I och med att det är en affärsverksamhet och ett företag du ämnar sälja eller överlåta, så är värdet på det hela i vissa fall svårt att först sätta på pränt. Det finns många olika sätt att värdera företag på. Vissa säger att ett företag är tio gånger värt den vinst företaget producerar på ett år. Andra säger att ett företags värde är lika med omsättningen. Men kort kan vi säga att det finns tre olika typer av värdering.

Avkastningsvärdering är metoden där man uppskattar ett företags monetära flöde över tid, och man brukar säga att det här en den metod som är mest korrekt i teorin då den bygger på att man uppskattar hur stort kassaflödet kommer vara i framtiden och diskonteras till ett nuvärde. Denna typ av värdering används ofta när företag har potential att bli större än vad de i dagsläget är.
Jämförande värdering används ofta för börsnoterade företag och lämpar sig för det företag som redan har en etablerad ekonomi och finansiell historia. Man räknar utifrån finansiella värdemutiplar, exempelvis P/e-förhållandet (P är pris och e är förtjänst). Förhållandet där emellan representerar värdet av företaget delat med dess bruttovinst.
Substansvärdering är den tredje och sista, som bygger på att företagets kapital utgör grunden för värdet. Det man har är man värd! Nackdelen med detta är att det bygger så mycket på vad som har skett, rent historiskt sett, och blickar inte framåt på potentialen.

Det finns möjlighet att exempelvis HÄR göra en enkel företagsvärdering, men den hjälp med värderingen utav ditt företag gör du bäst i att låta en företagsmäklare – precis som om du skulle sälja bostad – hjälpa dig med.

Steg 4: Försäljningstyp?

Du kanske inte vill sälja eller överlåta hela din verksamhet? Kanske vill du fortsätta ha en roll att spela i den verksamhet du startat upp? Då kan du göra en nyemission, det vill säga att man säljer en procentandel av verksamhetens aktier för att bana vägen för nya, och förhoppningsvis värdefulla och värdehöjande investeringar. Andra typer av försäljning är också börsnotering och en så kallad full försäljning. Börsnotering, även kallad börsintroduktion, innebär att du gör aktierna i ett aktiebolag tillgänglig för att köpas på börsen, där aktien noteras. En full försäljning är precis vad det låter som, du överlåter hela ditt företag till någon annan ägare.

Även här gör du bäst i att ta kontakt med en företagsmäklare, som i samråd med dig kan komma fram till den bästa lösningen för såväl dig och din verksamhet, som köparen och dina eventuella kunder.

Steg 5: Ta hjälp.
Precis som att du aldrig skulle sälja din egna fastighet, eller ens försöka låtsas att du är en mäklare i Stockholm, så rekommenderar vi dig att inte gå igenom den här processen ensam. Ta hjälp utav kunniga företagsmäklare och förmedlare, för att slippa huvudvärken och göra vad som är bäst för dig, köparen, och din verksamhet i slutändan.

Tips på företagsmäklare:
Stockholm
Nextor

Malmö
Impentab AB i Malmö

Göteborg
Excore

Uppsala
Tactic