Köpa

När de flesta människor tänker på att starta ett företag, tror de på att börja från början – att utveckla sina egna idéer och bygga upp ett företag, en affärsidé från grunden. Men att göra just detta, att starta upp eget, har sina nackdelar – bland annat svårigheten att bygga upp en kundbas, att marknadsföra en helt ny verksamhet, att anställa personal med mera. Och allt detta utan en en grund att stå på eller ett rykte att bygga vidare på.

Det är med andra ord ofta en väldigt god idé att köpa ett befintligt företag!

Fördelarna är många

Fördelarna med detta är givetvis att det är mindre riskfyllt. När du köper ett företag, tar du över något som från grunden är redo att börja generera inkomst, försäljning och vinst. Du har i de flesta fall en redan etablerad kundbas, ett rykte och medarbetare som är införstådda med alla aspekter av verksamheten. Du behöver med andra ord inte uppfinna hjulet på nytt! Rutiner, system och arbetsvillkor behövs i de flesta fall bara modifieras och inte skapas – eftersom en formel för att driva verksamheten redan är tillverkad.

Gör rätt val

Att köpa den perfekta verksamheten för dig börjar med att välja den verksamhet, den affär eller det företag som passar dig bäst. Glöm inte att fundera intensivt på vilken typ av affärsverksamhet du söker, och ta även in andra aspekter i avvägningen – vilka kunskaper har du redan, storleken på företaget du söker, antal anställda – och även det geografiska område du önskar ha en affärslokal i. Utvärdera arbetskraften och kostnaderna för att göra affärer på detta område, bland annat löner och skatter, för att se till att de är acceptabla för dig. Låter det krångligt? Det är det inte. Det bästa stället att börja på är att gå via en företagsmäklare, som kan hjälpa dig se över hur marknaden ser ut och kan erbjuda ovärderliga råd i köpandeprocessen.

Syna sömmarna

Även om du använder en företagsmäklare för din affärsöverlåtelse/ditt köp bör du även ta hjälp av andra professionella i din närhet. Din bank, din revisor, och advokat för att hjälpa dig. Många företagsmäklare erbjuder även denna typ av hjälp inbakat i sina tjänster. Det är viktigt att se över och kontrollera all relevant information om verksamheten du fungerar på. Du vill helt enkelt veta precis vad du köper och från vem. Företagsmäklare kan också ofta hjälpa dig med analys, du får reda på varför verksamheten är till salu, vad den allmänna uppfattningen om verksamheten är i branschen och hur framtidsutsikterna ser ut.

Finansiering

Finansieringen har avgörande inverkan påförutsättningarna för att ett företagsköpska bli framgångsrikt. Det finns olika sätt att finansiera sitt köp.

Det vanligaste sättet att finansiera ett företagsköp är ett banklån. De flesta banker erbjuder även specialvillkor vid dessa lån, kapitalplacerarna kan placera finansiering som likställs med ett eget kapital i företaget – som givetvis kan göra när verksamheten utvecklas.

Vidare finns möjligheten att gå in med egen insats. När det gäller ett aktiebolag så måste du sätta in 100 000kr i aktiekapital. Hur stor aktiekapital man behöver ha är svårt att svara på generellt, det man måste ta hänsyn till är att det klarar av att täcka eventuella inledande förluster. När halva kapitalet försvunnit, måste man vidta åtgärder som att upprätta kontrollbalansräkning för att säkerhetställa att ens verksamhet inte hamnar på obestånd.

Man kan även finansiera sitt köp med hjälp av tjänster så som ALMI. ALMI kompletterar den egna insatsen och finansieringen i bank. Beslutet grundas på en bedömning av företagets möjlighet att utvecklas.

Lycka till!