Fastighetsunderhåll

Inför övertagande av hyreskontrakt är det viktigt att undersöka fastighetens ekonomiska och tekniska skick. Kontrollera när stammarna bytts och planerade större arbeten. Fungerar ventilationen önskvärt och ser senaste OVK-besiktning bra ut?